Bakanlık hastane kapatmalarında hem geri adım attı hem de ceza kesti

MESUDE ERŞAN

@mesudersan

[email protected]

Sağlık Bakanlığı, Ankara’da beş hastanesini kapatarak Etlik Şehir Hastanesi’ne taşıma seçiminden geri adım attı. Üçte kalacak olan kalacaklar. İlgili resmi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahsi geçmiyor.

28 Eylül’de seçilecek Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne ulaşımları nedeniyle Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübey Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılacaktı.

Ankaralılar, sivil toplum organizasyonları, meslekler, bazı siyasi partilere yönelik hastanelerin karşı mücadele ekipleri.

Kapatılma seçiminden geri adımın ilk ipucunu dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı hesabı.

Onkoloji hastanesinin kamuya yönelik artan baskı yönünde Koca, şunları demişti: “Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylülde açılıyor. Bu hastanenin eğitim Onkoloji EA Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağıki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun.”

Taşınma hazırlıkları yapılıyordu

Söz konusu hastanelerin hastanesinde istihdam edilmeyecek şekilde planlanmış hastanelere kaydırılmış hekimler odalarını toplamaya,. Taşınma oyuncakları yapılmış, hasta taşıyacak 112 ambulanslarılarıtı. Revizyon hastaneleri için de sürpriz oldu.

Sağlık Hizmet Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin’in imzasıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne yollanan uğurlanabilir.

Hastane yönetimlerine ulaştırılan, planlanan dendi: “Günümüzde devam eden sağlık ve pandemi devam etmesi durumuları, genel değerlendirmede genel değerlendirme, sağlık hizmeti sunumunda müdürden gözden geçirilmiştir.”

Revizyona göre:

* Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin elde edilecek. Ancak eğitim ve araştırma hastanesi vasfı. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde dal hastanesi olarak hizmet edecek.

* Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi elde edilecek. Onun da eğitim ve araştırma vasfı, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi adıyla dal hastanesi olarak hizmete devam edecek.

* Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi de satın alınacak. Eğitim ve araştırma hastanesi vasfı, genel hastane olarak hizmet verecek.

* Ulucan Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin müstakil hastane statüsündedir. Yani kapatılarak, şehir hastanesine taşınacak.

hala bilinmeyen çok

Revizyonu yorumlayan Hastanemi Açın Platformu Sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan, “Yazıda bazı noktalan net değil. Belirsizlik,leri asistan, eğitim kadrolarınıüp, bölümden bir bölümden ayrılabilecekleri dada nakiller planlayabilirler. Hiç detay yok” dedi.

Kararın mücadelenin bir kazanımı ve önemli olduğunu belirten İlhan, yine de temkinli yaklaştı: “Tüm bunları seçici kadar daha fazla tepki çekmek için geçici bir düzenleme olabilir. Kısmen de olsa kazanımlar yurttaşlarımız ve çalışanlarımız için çok değerliler. Hastanelerimizi kurtarmak için yıllarca hastanemi Açılan Platformu’nun parça 124 kuruma, Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu’na çok teşekkür ediyorum. Kapatılan hastanelerin açılışını gözden geçirecek hastanelerimizi için mücadelemiz devam edecek.”

Onkoloji hastanesinin durumu hala açık değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Ali İhsan Ökten, “Çok tepki geldi, eylem sonuç verdi, geri adımlar atıyorlar” dedi.

Onkoloji hastanesiyle ilgili herhangi bir gelecek vurgulayan Ökten, şöyle devam etti:

“hastane hastaneleri araştırma ve eğitim hastanesi ve eğitim hizmeti statüsüne kavuşturulması, ikinci basamak hastanesi Tümüyle geçirilmiştir. Kısmen işi işi daha karmaşık hale gelir. Hastanelerde hekim ve personelden kalanlar ama şehir hastaneleri için kadroya ihtiyaç var. Kimler hastanesine geçecek, ikinci basamağa dönüştürülen hastanelerde kalacaklar mı? Eskisi gibi hizmetler verebilecekler çünkü çünkü. Biz bu hastanelerin kullanımının korunmasını sağlamak. Belli ki bakanlık oluşturan tepkiler üzerine ana eğitim ama revizyonla ne deve ne de kuş oldu.”

‘Hastane statülerinin gelenekleri

Ökten, bir yandan başvuruda bulunulması sırasında bir yandan seçim zamanının bu revizyonda etkili olduğunu düşünüyor: “Aylar sonraya randevu, hizmet verip, hastaneleri temizlemekten çıkamayacaktı. Tepkileri de istemekler.”

Şehir hastanesi büyük olsa, hastaki hastasa da yatakları artırmıyor. “O zaman neden yapılıyor?” diye soran Ökten, şunları söyledi: “O zaman var olan hastaneleri kapamayalım, koruyalım, modernize edin. Bu çok daha ekonomik olur. Kapanan hastaneleri teknoloji çöplüğüne küçüktü. Dünyanın terkedilmiş sistemi (şehir hastaneleri) kurduk, 25 yılımızı geçindirmek üzere. Hasta mağdur olacak.”

Geri adımın yettiğini söylediğini söylüyor. Eğitim ve araştırma hastanelerinin devlet hastanelerine hizmet edeceklerinin hizmetini ve bakış açısını mahkum edeceklerini belirtti.

Ankara Tabip Odası Genel Mine Coşkun da revizyonu bir geri adım ve kazanım olarak değerlendirdi. Ancak mücadeleye devam edeceklerini belirten Coşkun, “Çünkü şehir hastaneleriyle ilgili ciddi sorunlar ve handikaplar var. Hastanelerin kent genelinde, yaygın ve olması olması önemli” dedi.

Hastanemi Açın Platformu, Bakan Koca’nın açıklamasını yeterli bulmadı

Leave a Comment