Danıştay, ofisi konut olarak şeytanların tüm ümitlerini yok etti

Danıştay tarafından verilen oğul etkili sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Maliye’nin üretimden uygulanabilecekler, uygulanabilecek çok sayıda çok sayıda vergisel sorun, bu işlemin çözümlenmeye ve netleşmeye başlamasına başlandı.

Bu sorunlu toplumlarda, halkta 10 – 12 yıldır genel olan “ruh ofis olarak inşaatların tasarımlarının konut olarak satışı”nda geçiş oranı ile ilgili.

Tartışmalı konu tam olarak ne?

Danıştay’ın ofisi konut olarak satanların tüm ümitlerini bitiren son seçim, “ruh ofis olarak inşaatların tasarımlarının konut olarak satışı”nda geçiş oranı ile ilgili. Sadece KDV tarifesi ile olacak, KDV hazırlıklarının gerina kadar giden çok bir süreci başlayacak. Bunun için, geçmiş ruhsat ve tapuda ofis – dükkan olarak yer alanlarla konut olarak satılmış, üzerinde KDV yerlerine.

Böyle bir olay nasıl yaşanabilir ki?

Evet, gerçekten de ruhsat ve tapuda – ofis – dükkan olarak mülk mülklerin konut olarak satılması ve üzerinde KDV planlanacak planlar. Hatta gibi değil. Normal bu şekilde bir satışın yapılmaması gerekir. Ancak, benzer bir şey yaşandı!

Her şey Maliye’nin Sirküleri ile başladı!

Her Maliye’nin görüşmesiyle şey başladı. mı? işte süreç

Teslimat’nın 1985 yılından itibaren konut ve kurulumlarına KDV’nin uygulanmasına yönelik, ruhsat ve tapu kayıtları esas alan tespit ediliyor, net alanı 150 m2’ye kadar olan konut konuşmalarında 1-8, net alanı 150 m2’nin konutlar ile ofis – dükkan görüntülerinde ise yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.

Ancak, Maliye, 2011 yılında yayınla bir Sirküler ile ezberan bir görüş yanane kullanım, boz uzun sürenn bu süregelen görüşme ve kullanımı ile ilgili, lisanslarda KDV eğitimlerinde, yapı ruhsatı ile kayıtlarında ne Kazandırılmak istenen bilgilerden faydalanılması, kazanılmasından çok faydalanılması için kullanılacaktır. açıkladı (8 Ağustos 2011 KDV ve 60 Sıra No.lu Sirküleri).

Maliye, bu Sirkülere kullanan, geçmiş tarihlerde çok sayıda özelge de verdi (GİB’in 23.08.2013 tarih ve 1259, Ankara VDB’nin 05.09.2013 tarih ve 2851, 03.07.2013 tarih ve 20361 sayılı Özelgeleri)

Görüş görüşün ofisin konut olarak satılmasına neden oldu!

Evet, bu görüş sistemleri, yapı ruhsatı veya tapuda işyeri, ofis, dükkan, büro olarak yer ve net alanı 150 m2’yi gözden geçirmelerin konut olarak görünümde 1, KDV’lerde indirime tabi olması ve bu satışlar nedeniyle yüklenilip indirim konusu yapılmayacaktır. Maliye, bu çok az sayıda KDV de yaptı.

Maliye, 2014 yılı sonlarına doğru bu görüşünden vazgeçti!

Maliye, 2014 hatasının yaptığı hataların sonlarına doğru bu görüşünden vazgeçerek, tekrar doğru olan ilk görüş ve uygulamasına henüz yapılmamış satışlarında KDV tapu ve lisans eğitimi temel eğitimden ürününde (GİB. İzmir VDB.nin 8/4/2015 tarih ve 21152195-35-02-174, Sivas Defterdarlığı’nın 16/3/2015 tarih ve 67630374-130[2014-41]-1 sayılı özelgeleri).

Uygulama halen bu sistem yürütülüyor.

Maliye iadelerini cezalı olarak geri istiyor!

Maliye, 2011 – 2014 zamana sahip olan özelgeleri esas alarak satın alma veya tapuda iş yeri – ofis olarak satın almaları açısından eksik olarak sahip olunan ve vergi oranları uygulayıcılar açısından küçük değerli tarhiyatlar, bu satın alma alan alıcılardan, satış ve yanlış KDV oranları uygulayıcılar açısından küçük değerli tarhiyatlardır Ücret iadesini iadeli olarak geri talep eder.

Mükellefler ayrılma Yargı’ya taşıdı!

Maliye’nin önceki görüşüne göre göreceği iş yeri – ofis olarak yerleşik mülkleri konut olarak satıp düşük vergi oranı uygulayan ve/veya KDV uygulama alanlarını uygulayan haklarında cezalı tarhiyatları yargıya vardı.

Vergi Mahkemeleri Maliye’yi haklı buldu!

Vergi Mahkemeleri bu Maliye’yi haklı buldu.

Mahkeme kararlarının canı ise, sahip olunan teslimlerinde esas kullanıcılarına sahip olması gereken kişilerden, inşaatlarının hangi amaçla satıldığı ve kullanımlarının kullanım tercihlerinin uygulanmadığı, aksi halde, bölümlerin başvurularının başvurularının alınmadığı, tercih edilmeleridir. , bunun için vergilendirme tekniğine aykırı bir durum oluşturacağı şeklinde (Ankara 2. Vergi Mahkemesi’nin 16/5/2017 1 ve E.2016/1920, K.2017/686 sayılı Kararı).

Danıştay’ın ilk da Maliye’ydi!

Danıştay, yaşanan uzun bir süre sonunda bu soruna da son noktayı koydu! Danıştay’ın vergi davalarına bakan iki dairesi (4 ve 9. Daireler) şu anda iki karar verdi.

Danıştay 4. Satış yapılanın iş yeri mi yoksa konut mu olduğuna dair tapu kaydı genel olarak karar ve KDV tahsilatı da açısından bakıldığında bu konuda yetkilidir. (Danıştay 4. Dairesi’nin 08.06.2021 para ve E.2021/2180, K.2021/3054 sayılı Kararı). Danıştay’dan yapılan iş yeri bu Kararı ile, satın alınamayan iş yeri mi yoksa konuttan nasıl düşünülebilecek bir özellikte üniteden, 4. ünite son noktayı koymuş!

Konu hakkında Danıştay 9. Dairesi de benzer bir karar verdi! Danıştay 9. Dairesi kararda, lisansta ve tapuda ofis olarak bölümlerin bölümlerin konut olarak satılmasının söz konusu ofisten, kat yönetimi planında konut olarak kullanılmasına kararın gözden geçirilmesinde, bu denetimin resmi tapu kayıtlarının temel özelliği, konut olarak konut olarak konut olarak gözden geçirilmesine kararlarının esası, konut olarak konut olarak konut olarak gözden geçirilmesine kararın esası, konut olarak konut olarak 1 uygulanan KDV nedeniyle ürün tarh kapsamındadır. 17’lik KDV kanuna ve hukuka karşılık’de karşılaşmanı belirtti (Danıştay 9. Dairesi’nin 07.10.2021 para ve E.2018/2060, K.2021/4580 sayılı Kararı).

Danıştay’ın 2022 1. son seçmeleri tüketti!

Danıştay’ın yukarıda yer son kararlarına, arazi veya tapuda iş yeri – ofis olarak tasarlanamayanları konut olarak satıp vergi uygulamaan ve/veya KDV uygulama alıcıların alıcıların ümidi hala devam ediyordu.

Ancak, Danıştay 4. Dairesi tarafından yine Maliye verilen 2022 tarihli karar, bu umutleri bitti. Bu oğul karar; teslim teslimlerinde esas kullanıcı tarafından uygulanmış olan referanslardan, ne hedeflenmiş olan kullanıcılar tarafından teslim alınmamış ve bu nedenle başvuruda bulunan adaylardan hangi amaç için uygulanmış veya onaylanmamış bölümden adayların değerlendirmeleri hakkında değerlendirmede bulunulamaz. iş yeri olarak görüşününün tartışmasız olduğu, iş yeri olarak ruhsatlandırılan olarak yapı olarak kullanımdaki ve iş bölümün konut olarak teslim noktasındaki isim KDV’nin redine kontrolde sistema aykırılık bölümünden bahseder. şeklinde (Danıştay 4. D.’nin 18.04.2022 para ve E.2018/6540, K.2022/2618 sayılı Kararı).

sonuç olarak;

Danıştay’ın verdiği bu son karar, karar yetkisine sahip olan tapuda yeri – ofis olarak görünen davaları konut olarak satıp indirime tabi tutulacak olan vergi uygulamalarının ve/veya KDV uygulamalarına yönelik alan vergilerine ilişkin lehlerine bitecek olana ilişkin değerlendirmede tapuda yeri.

Yani, ruhsat veya tapuda olarak tasarlanacak binaların konut olarak tasarlanmaları için gerekli ve tasarlanacak 18 KDV yetiştirilecekleri için tasarlanacak. Alıcıların bu mülkleri hangi amaç için tasarlandıklarının ya da küçük gösterilecek. Satılan taşınmaz tapu kayıtlarında konut olarak yer alırkensa, konutun tabi olduğu oranda KDV; işyeri olarak işyerinin tabi olduğu şekilde KDV gerekiyor.

Bize göre de, satılmalarında alıcıların şekli veya satın alma amacının değil tapu kayıtlarının esasları ve KDV uygulama kayıtlarına göre tasarlanmaları gerekiyor. Taşınmaz satışlarında tapu kayıtlarının esas ekibinden başka bir bakım ve yol bulunmuyor.

Leave a Comment