Girişim Elektrik, Yüzde 300 Bedelsiz Kararı Aldı

Girişim Elektrik (GESAN), bugün bünyesinde bulunan Yönetim Kurulu toplantısının yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımına gittiğini duyurdu.

GESAN, Sermaye Piyasası Kurulu’na mevcut sermayesini 115.000.000 TL’den, içeriden karşılanmak üzere 345.000.000 TL %300 bedelsiz sermaye artırımı ile 460.000.000 TL’ye çıkmak için başvurulacak.

gesan bedelsiz

Komutanlığın bugün aldığı kararlar, KAP üzerinden hisarlara şöyle açıklandı;

Şirketin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 115.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tüm iç görünüme karşı çıkmak suretiyle 345.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 460.000.000 TL’ye çıkarılmasına,

Borsa İstanbul, 3 Şirketten Olağan Dışı Fiyat Açıklaması İstedi

Borsa İstanbul, 3 Şirketten Olağan Dışı Fiyat Açıklaması İstedi

2. İç elde edilecek karşılanacak olan 345.000.000 TL sahip olunan sermayenin;

– 230.650.000 TL kullanımdaki ihraç primlerinden ve

– 114.350.000 TL sahip olduklarındaki geçmiş yıl karlarından karşılandığı,

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sistemi düzenlemeleri çerçevesi usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak kullandıkları hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye başvurulmasına,

İç varlığın sermayesiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihracat belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu temelde olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş., TC Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ankara Ticaret Sicili de dahili ancak uzantıları bağlantılı olarak tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgiler tanzime ve ortakya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmülü; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemler ifa ve ikmale Şirket’imiz imza sirküleri üzerine Şirket’i temsile yetkili olan yetkili yetkili kılınmasına,

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilgili mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerekliliklerinin yapılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

.

Leave a Comment