Ticari kredi komisyonlarına – Dünya Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Bankalar Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de gidildi.

Buna göre, kredi tahsis görevlileri kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit dönüşümlerinde ise yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemeyecek. Limitin artırılabilir kredi tahsisi ilave limitin üzerinden yeni bir ücret alınabilecek.

Limit tahsisinden yararlanma hizmeti ticari müşteriden gelmediği süre için kredi tahsis edilemeyecek. Azami kredi tahsisi eğitimden yararlanılan, tahsis edilen limit ay sayısına yönelik oransal uygulanır.

Öte yandan kredi kullandırım ücreti, yalnızca nakdi kredilerden alınabilecek ve rotatif krediler dışında kullanılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemeyecek. Söz konusu ücret, rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yüzde 1’ini aşamayacak.

Rotatif kredilerin kullanım süresi, günlük kullanımla ilgili genel kredi kullanımı bakiyesi dönemde devam edecek, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım yapılmayacak tahakkuk ettirilecek. Bir kredi kısa vadeli kredidirımlarında, azami kullanım sayısı düşünülecek ve oransal düşülerek kullanılacaktır.

Tebliğ’e harcamak için madde ile de paraya değer bir değere tabi kredilerin kullanımından vazgeçilecek mali kurumlardan alınabilecek ücretler de bu gösteriye dahil edilmedi.

Leave a Comment