Trend GYO yüzde 135 bedelsiz için SPK’ya başvuracak haberi

BORSAGUNDEM.COM

halka açık Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (#TDGYO) bugün (21 Kasım) yönetim kurulu toplantısı bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Kararla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) kullanım amacına göre şirket,
30.000.000 TL mevcut sermayesini, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 40.500.000 TL (%135 oranında) yükselterek 70.500.000 TL’ye çıkarmaya başladı.

Bundan sonraki süreçte, şirketin sermaye artırımıyla ilgili SPK’ya başvurmasının ardından Kurul’un kararı beklenecek.

Trend GYO ayrıca, ticari sermaye tavanının da 150.000.000 TL’den 300.000.000 TL’ye çıkarılması için SPK’ya başvuruda bulunacak.

Şirket tarafından KAP’a yöntemi şu şekilde açıklama:

Ortak Yönetim Kurulu 21.11.2022 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır;

1. Şirketin 30.000.000.-TL’ye götürdüğü sermayenin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000-TL’lik avantajlarıki ticari sermaye içinde tavanı kalma yöntemi %135 oranında iç personel bedelisiz olarak 70.500.000 TL’ye çıkarılmasına ve 40.500.000 TL artırılan sermayenin tamamın ‘Geçmiş Yıl Karları ‘ dan ve ayrıntılı olarak belirtilen yıllar ve tutarlarda karşılandığı,

-2015 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 325.242,13 TL

-2016 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 308.567,29 TL

-2018 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 11.651.080,76 TL

-2019 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 9.263.859,39 TL

-2020 Yılı Dağıtılabilir Karın : 18.951.250,43TL’lik kısmı

2. Bedelsiz olarak artırılan 40.500.000.-TL sermayenin tamamının yasal defter ve kayıtlarda bulunan ‘Geçmiş Yıl Karları’ndan karşılanmasına,

3. Arttırılan 40.500.000-TL’lik sermayeyi temsil edecek payların; Tüm pay sahiplerine şirket sermayesindeki paylarının dağıtılmasına, her biri 1 TL itibari değerde B grubu hamiline yazılı kaydi pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,

4. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 2022-2026 (5 yıl) yılları için 150.000.000 TL’den 300.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli iznin alınmasına,

5. Ek’te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye ve Paylar bölümü 8’inci bölümün tadil Yasasının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına,

6. Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kuruluşlar nezdinde başvuru, tescil ve gerekli tüm şirketlerin Şirket Yetkililerinince mülklerine ve bu şekilde yetkilendirilmelerine mevcutların oybirliği ile karar verilmiştir.

BİST’ten haftaiçi ilk işlem gününde 5 hisseye tedbir

En fazla açığa satış yapılan hisseler 21/11/2022

En fazla para girişi olan hisler 21/11/2022

Gübretaş kütüphanesi büyütecek

Borsamız pozitif sonuç verdi


Sayfada yer alan bilgiler tavsiye olanakları taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamı değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

.

Leave a Comment